SỰ TẠI HẠI LẠC NGUỒN MẤT CỘI

SỰ TẠI HẠI LẠC NGUỒN MẤT CỘI

Một dân tộc đã lạc Nguồn mất Cội, không còn chỗ trụ là nguyên nhân chạy theo trào lưu xu thế, thế giới. Kẻ chạy theo Cộng Sản Nga Xô, chạy theo Trung Cộng. Người chạy theo Nhật, Pháp, Mĩ, làm cho nước Việt đi vào xáo trộn, chia năm xẻ bảy. Tranh chấp quyền lực, dẫn đến chia đôi lãnh thổ, tạo ra cảnh nồi da nấu thịt. Chém giết lẫn nhau hận thù chồng chất, từ đời Ông sang đời Cha đến thời con cháu. Không sao đoàn kết lại được. Nếu không có Văn Hóa Cội Nguồn ra đời thời coi như không còn đất nước Việt Nam, mất luôn về Trung Cộng. trở thành thuộc địa Trung Quốc.
Tóm lại: Nguyên nhân sâu xa, của sự loạn lạc chiến tranh tương tàn chia năm xẻ bảy làm suy yếu Dân Tộc dẫn đến nô lệ, là do lạc Cội lạc Nguồn mất đi cái Gốc căn bản đoàn kết không còn tự chủ độc lập như thời dựng nước, giữ nước của Ông Cha ta hơn năm nghìn năm Văn Hiến. Từ thời Quốc Tổ dựng nước đến bây giờ.
Nên mới có câu chuyện Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam tai hại vô cùng. Tự đánh mất độc lập chủ quyền từ thời dựng nước hàng nghìn nghìn năm. Mở đường cho Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, vì cho rằng Việt Nam ra đời từ thời Hồ Chí Minh. Cái ngu là ở chỗ nầy.
– Sự lạc Cội lạc Nguồn, đã đánh mất đi cái Gốc sanh thành khai sinh ra dân tộc Đại Việt. Bỏ rơi Quốc Tổ kẻ theo Phương Tây, người theo Phương Đông, theo Cộng Sản Nga Sô, Trung Cộng, trở thành phe Cộng Sản. Kẻ theo Pháp. Mĩ trở thành phe Tư Bản. Chia đôi đất nước Nam- Bắc phân tranh thôn tính lẫn nhau nồi da nấu thịt. Việt Nam trở thành bãi chiến trường nạn nhân tranh chấp quyền lực thế giới trong tay các cường quốc.
Dân tộc Việt Nam vì thế nhận lấy tất cả hậu quả khốn cùng do chúng gây ra. Có lợi cho chúng thì chúng dùng, không có lợi cho chúng thì chúng bỏ đi. Hoặc bán đứng lại cho một thế lực khác. Chúng chia chát nhau ăn trên xương máu dân tộc Việt Nam.
– Hãy thức tỉnh gấp, đồng loạt trở về Nguồn Cội của chính mình, làm chủ chính mình. Không theo bất cứ một ai, chỉ quan hệ làm ăn mà thôi, hoặc liên kết đồng minh tạo lên thế mạnh Việt Nam trên thị trường Quốc Tế.
– Dân Tộc Việt Nam mãi mãi đứng vững trên đôi chân độc lập tự chủ Việt Nam. Một dân tộc có Nguồn có Cội, tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. Dân Tộc Việt Nam là dân tộc Rồng Tiên trên tất cả những dân tộc. Dân Tộc đại diện cho Trời thi hành di mệnh của Tạo Hóa.
Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng là đương kim Tạo Hóa, Quốc Tổ dân tộc Rồng Tiên chúng Ta. Một Quốc Tổ thần thông trí huệ vô biên quyền năng tột thế, dìu dắt chúng ta. Đi trên con đường bất chiến tự nhiên thành. Không cần đổ giọt máu cũng gồm thâu được thế giới, trả lại món nợ mà chúng đã hại dân tộc Việt Nam chúng Ta.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

 

Giọng đọc Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s