HIỂU RÕ BẤT LỢI ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

HIỂU RÕ BẤT LỢI ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Không ai có thể cứu đất nước Việt Nam , khi dân tộc Việt Nam bỏ Cội bỏ Nguồn. Chạy theo xu thế các nước lớn, lệ thuộc các nước lớn, vận mệnh Việt Nam mãi trôi theo dòng xoáy thế giới, khốn khổ vô cùng.
– Sự khôn ngoan của dân tộc là nhận thức được Cây vững Gốc tốt cành xanh lá. Nước sung Nguồn sỏi đá cũng thành cơm. Tự thoát ra lệ thuộc các nước trở về Cội Nguồn phát huy nội lực tức là đoàn kết dân tộc. Cùng nhau đổi mới đất nước, theo chiều hướng Dân Chủ Hóa Đa Nguyên. chung thờ Quốc Tổ.
– Sự chung tay toàn dân tộc, đưa đất nước đi lên, không ỷ lại ngồi chờ mà phải hành động, khi trào lưu thế giới biến động có lợi cho sự đổi mới đất nước.
– Đều cơ bản là kêu gọi toàn dân tộc hướng về Cội Nguồn tôn thờ Quốc Tổ đoàn kết dân tộc. Tạo lên sức mạnh chung lưng chung lòng đẩy lùi ngoại xâm, giữ vững chủ quyền độc lập. Dân Tộc Việt Nam là dân tộc Rồng Tiên. Dân Tộc đứng đầu các Dân Tộc trên toàn thế giới Dân Tộc có Nguồn Cội rõ ràng. không có một lý do gì lại hèn yếu cũng như bỏ Cội bỏ Nguồn. Chạy theo người dưng nước lã, không phải là Ông Tổ của dân tộc Việt Nam.
– Sự lạc Cội lạc Nguồn đã làm cho dân tộc Việt Nam trả cái giá quá đắc, hơn nghìn năm nô lệ, trăm năm đô hộ giặc Tây, mấy mươi năm nội chiến từng ngày. nồi da nấu thịt chôn vùi Đồng Bào anh em.
– Nói tóm lại. Bỏ Nguồn lạc Cội thời được cái gì? Chỉ càng thêm khốn khổ dẫn đến mất nước, đào sâu hận thù.
– Thức tỉnh gấp, vì thời cơ không đợi chúng ta, thời cơ đã đi qua không còn níu kéo lại được nữa. Trong khi Văn Hóa Cội Nguồn đã tỏa sáng soi đường cho chúng ta đi. Anh Linh Quốc Tổ chuyển xây cuộc thế. Không ai cứu đất nước Việt Nam , khi dân tộc Việt Nam bỏ Cội bỏ Nguồn cũng như không tôn thờ Quốc Tổ. Chạy theo xu thế ngoại bang.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

 

Giọng đọc Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s