QUỐC GIA HÙNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

QUỐC GIA HÙNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Quốc Gia hùng mạnh nhất thế giới, không phải tùy thuộc vào nước lớn hay nước nhỏ. Mà tùy thuộc vào truyền thống anh linh dựng nước giữ nước của Dân Tộc ấy. Một Dân Tộc có Quốc Tổ đương nhiên hơn hẳn các Dân Tộc không có Quốc Tổ. Nếu Dân Tộc nào có Quốc Tổ dựng nước bằng Văn Hóa trở thành nền Quốc Đạo, thời Dân Tộc đó hùng mạnh nhất thế giới.
Quốc Tổ Vua Hùng không những khai dựng lên nước Văn Lang, mà còn khai dựng lên nền Quốc Đạo Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Văn Lang chính là nền Văn Hiến. Được Hiến Định những Thiên Ý của Trời Đại Đạo Vũ Trụ.
Nền Văn Hiến Văn Lang được Hiến Định Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ làm chuẩn. Lấy Dân làm Gốc đi vào Dân Chủ Hóa dân Tộc. Đạo, Đời là một đều sống chung trong ngôi nhà Hiến Pháp, luật pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Ai cũng như ai không ai khác ai. Vương, quan, Dân đều bình đẳng như nhau trước Hiếp Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nên mới kéo dài độc lập 2701 năm niên đại Hùng Vương.
Một đất nước mà có Thượng Viện Quốc Đạo, thống lãnh tất cả Đạo Giáo, Tôn Giáo, Giáo Phái sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, làm theo Thiên Ý của Trời , tức là Thiên Luật Vũ Trụ. Tạo lên sức mạnh tinh thần đại đạo đoàn kết Dân Tộc. Thời không có một đất nước nào xâm lược nổi dù to lớn gấp mười lần.

Một đất nước dù to lớn cách mấy. Mà ông tổ của nước đó không xây dựng lên nền Quốc Đạo. Còn lệ thuộc Tôn Giáo, Đạo Giáo, Giáo Phái. Thì đất nước đó chưa thể gọi tạo lên sức mạnh tinh thần đoàn kết vĩ đại được. Vì chí hướng dân tộc đó sai khác, không đi vào thống nhất ý chí thành một.
Nếu đất nước to lớn ấy như Trung Cộng chẳng hạn, nhưng không có Quốc Tổ, không có nền Quốc Đạo, như Cây không Gốc, gió chiều nào ngã theo chiều ấy, đều ấy đã nói lên đất nước tuy to lớn nhưng không hùng mạnh. Lại theo xu thế độc tài toàn trị. thì phải nói như quả trứng chỉ dụng mạnh là bể. Tự nó tan rã ra nhiều mãnh chia năm xẻ bảy ngay.
– Một con chuột có phép chỉ cần cắn vào tử huyện con voi. thì con voi đó chết ngay. Một Quốc Gia Hùng Mạnh Nhất Thế Giới. Dân Tộc đó phải có Nguồn có Cội chỉ có trên Dân Tộc Việt Nam mà thôi, không có một đất nước nào sánh kịp. khi dân tộc Việt Nam đã trở về Cội Nguồn của chính mình. Nhất định không cần đánh cũng bá chủ thế giới.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s