NỖI BUỒN ÂM U

NỖI BUỒN ÂM U

Cháu, con, lạc Cội lạc Nguồn
Cho đời khốn khổ nỗi buồn âm u
Nước non tràn ngập thương đau
Chia năm, xẻ bảy nát tan giống nòi
Còn đâu cuộc sống yên bình
Mất đi đoàn kết như thời Cha Ông
Độc lập gần ba nghìn năm
Danh vang bốn bể, nước non sông hồ
Giờ đây con cháu lạc nguồn
Nồi da nấu thịt ,tranh giành với nhau
Làm cho cuộc sống thảm thê
Bạo tàn gian ác còn chi nước nhà
Nước non cứ mãi tiêu điều
Hận thù chồng chất ngập tràn hồn linh
Tỉnh Tâm thức tỉnh lỗi sai
Về Nguồn về Cội dựng xây cơ đồ
Làm cho đất nước đẹp giàu
Cùng nhau chung hưởng thanh bình tự do
Dân giàu nước mạnh ấm no
Âm u biến mất thế thay an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s