NHỮNG NGÀY LỄ CHÍNH THỨC

NHỮNG NGÀY LỄ CHÍNH THỨC

Mùng một tết:
Cúng giao thừa. Hay làm lễ đầu giờ Thìn buổi sáng ngày mùng 1 tết vô cùng quan trọng. Vì ngày nầy chính là ngày TỔ TIÊN. Hiện Thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Cũng chính là ngày vía LONG HOA GIÁO CHỦ. DI LẶC, QUỐC VƯƠNG THỦY TỔ HÙNG VƯƠNG tiếp nối di chí ÔNG CHA. Được coi như là ngày hội tụ. Về Cội về Nguồn. Đền ơn đáp nghĩa.

Ngày RẰM tức là ngày 15 giữa tháng. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI hiện thân xuống chốn trần gian sanh con đẻ cái. Được coi như là ngày tình thương đem lại sự an vui cho muôn loài vạn vật

Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày MẸ ÂU CƠ ĐỊA MẪU khai hoa nở nhị, sanh ra Nhân Loại Con Người ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ năm màu da Nhân Loại Anh Em. Được coi như là ngày đoàn kết, đại đoàn kết. (Nhân gian gọi là Tết Đoan Ngọ Hay gọi Tết giết sâu bọ, Nguyên nhân do Văn Hoá độc hại Phương Bắc xâm nhập vào giai đoạn Văn Hoá Cội Nguồn Thất Truyền nên mới có sự biến đổi phi lý này).

Chủ Nhật: là ngày cuối tuần. Cũng chính là ngày mở màn cho tuần lễ tiếp theo. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI dạy bảo con cái. Chủ Nhật được coi như là ngày Di Chí cũng là ngày Thuận Hiếu con cái đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

20 THÁNG 2 là ngày sinh Hùng Lan. Quốc Tổ Hùng Vương. Mùng 10 tháng 3 ngày Quốc Tổ về trời
——————————————-

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s