DÌU DẮT CHÚNG CON

DÌU DẮT CHÚNG CON

Sống trong tăm tối đọa đày
Mong gì trở lại, tháng ngày bình yên
Cầu mong Quốc Tổ bề trên
Mở đường chỉ lối, vượt qua khốn cùng
Vượt qua kiếp nạn giặc Tàu
Cho non cho nước, yên lành tai qua
Không còn chinh chiến, chiến chinh
An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
Không còn huynh, đệ tương tàn
Nồi da nấu thịt Đồng Bào anh em
Chúng con cầu nguyện ơn trên
Quyền năng Quốc Tổ Chí Tôn cao vời
Quốc Tổ là đấng con Trời
Còn là anh cả Thánh, Thần, Phật, tiên
Quyền năng Quốc Tổ vô biên
Chỉ người cứu được nước non sơn hà
Làm cho non nước trường tồn
Dân giàu nước mạnh không còn ngoại xâm
Quốc Tổ Ổng Tổ nước non
Chúng con mãi mãi nguyện theo chân người
Theo chân Quốc Tổ về Trời
Theo chân Quốc Tổ lập đời thượng ngơn
Đời, Đạo là một song song
Văn minh vật chất đi đôi tinh thần
Chúng con chí nguyện lòng thành
Cúi mong Quốc Tổ dắt dìu chúng con
Nam Mô , A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s