YÊU NƯỚC

YÊU NƯỚC

Ánh sáng yêu nước tuyệt vời
Làm cho sự sống, đâm chồi nở hoa
Ánh sáng của vạn lời ca
Đẹp non đẹp nước, đẹp là quê hương
Ánh sáng của sự yêu thương
Đem về cho cả nước non thanh bình
Ánh sáng khiếp sợ quân thù
Vững yên bờ cõi vang lừng nước non
Yêu nước tỏa ánh hào quang
Phá tan tăm tối , ác gian loại trừ
Tuyệt vời yêu nước thương nòi
Làm cho đất nước biển trời đầy xuân
Yêu nước ánh sáng thiêng liêng
Muôn năm độc lập vững yên cõi bờ
Yêu nước Quốc Tổ tôn thờ
Muôn năm độc lập đời đời muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s