VÔ LƯƠNG ÁC QUÁ

Tôi là người, như bao người khác
Nhưng tim tôi, yêu nước thương dân
Nhìn cuộc sống, mà lòng đau xót
Ôi dẫy đầy, tàn bạo bất nhân
Một cuộc sống, dập vùi khủng bố
Làm cho đời, khốn đốn suy vong
Bọn vô lương, sao mi ác quá
Làm nước non, cứ mãi tối tăm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-