SỰ ĐỜI.

Trong đêm tối, mới mong cầu ánh sáng
Nước lâm nguy, mới tìm kiếm hiền nhân
Không có nước, cá lấy chi để sống
Sụp đổ rồi, mới thấy quý lòng dân
Nước còn thời Cá bình yên
Dân còn quyền thế càng thêm uy quyền
Ngược đời Cá chẳng nước cần
Vương, Quan trù dập dân tình tả tơi
Cây mất gốc héo khô cành lá
Nước mất nguồn Cá chết phơi thây
Vận thời cuộc thế đổi thay
Kiến đi ăn Cá mới hay sự đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————