ƯỚC MƠ-1

ƯỚC MƠ.

Ước làm chim Phụng để bay
Ước theo cơn gió, mà lên đại ngàn
Ước làm tất cả những gì
Cho đời đẹp mãi, không còn khổ đau
Ước làm những ánh vì sao
Đêm đêm tỏa sáng cho nào trần gian
Ước làm một ánh hào quang
Soi đường dẫn lối, cho dân cho đời
Ước làm nhân sĩ anh hùng
Quang Trung, Quốc Tuấn lẫy lừng biết bao
Bà Trưng , Bà Triệu tài cao
Lưu danh đánh giặc, khiếp kinh quân thù
Ước mơ là chuyện ở đời
Nào ai ngăn cấm biển trời ước mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s