THẾ GIAN MẤY NGƯỜI

THẾ GIAN MẤY NGƯỜI

Xét trong thời thế hiện nay
Mấy ai dám nói cái sai hại người
Nhất là sai trái công quyền
Càng không dám nói im lìm nín thinh
Có người dám nói đứng lên
Phải chăng một ánh hào quang ra đời
Người là ai, người đẹp tuyệt vời
Đẹp trong nhân đức, sáng ngời vì dân
Người là ngọn đuốc nước non
Sáng soi công lý tự do công bằng
Sáng soi Dân Chủ, Nhân Quyền.
Làm cho đất nước yên bình ấm no
Công ơn ấy, sánh như trời biển
Đức vì người trang trải muôn thu
Những người vì nước vì non
Công ơn trời biển, kể sao cho cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s