TRỜI ĐÃ SÁNG-1

TRỜI ĐÃ SÁNG.

Việt Nam tỏa sáng, đẹp biết bao
Nào kém thua ai, quá tự hào
Khắp cả đất trời, đâu cũng thấy
Nhân tài đầy lối, vạn vì sao
Có lẽ Việt Nam giờ đã khác
Rồng Tiên phất phới, ánh dâng cao
Đất nước, đã rền vang tiếng sấm
Uy linh lừng lẫy, khắp năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Diễn Ngâm Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s