HÃY NGHE TIẾNG GỌI

HÃY NGHE TIẾNG GỌI

Tiếng gọi hồn thiên, trổi dậy vang
Khắp cùng non nước, khắp thế gian
Tiếng gọi lâm nguy, từ sông núi
Cứu lấy sơn hà, cứu giang san
Đất nước lâm nguy, giặc xâm chiếm
Biển đảo , đất liền cảnh bất an
Theo gương Quốc Tổ thời dựng nước
Bảo vệ sơn hà, giặc cướp đánh tan
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

 

Diễn Ngâm Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s