NHỮNG ÁNH HÀO QUANG.

NHỮNG ÁNH HÀO QUANG.

Người yêu nước, anh hùng xuất thế
Ánh hào quang, tỏa khắp non sông
Làm cho đất nước Việt Nam.
Bình minh trổi dậy, mùa xuân trở về
Người yêu nước, như nguồn suối mát
Tuôn chảy về, làm sống lương tâm
Không còn vô cảm lặng im
Không còn khô héo, tình thương con người
Người yêu nước, như luồng gió mát
Hồn động rung, theo nước non sông
Bừng bừng khí thế hùng anh
Làm cho quân giặc khiếp kinh hãi hùng
Trăm triệu dân đồng lòng đứng dậy
Thời nước non, sóng cuộn lật thuyền
Dời non lấp biển sang bằng
Giặc nào mà dám ngó dòm Việt Nam
Giặc thù không đánh tự lui
Kinh hoàng khiếp sợ cháu con Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s