LỜI TRUYỀN BÁO-1

LỜI TRUYỀN BÁO.

Lời truyền báo, khắp cùng dân Việt.
Chúc an lành, khỏe mạnh bình an
Xét trong cuộc thế hiện nay
Vì dân vì nước, đức cao vợi vời
Động lòng đến tận Cội Nguồn
Âu Cơ Địa Mẫu, Cha Trời Long Quân.
Ban cho phúc đức hiển vinh
Góp công dù chỉ mảy lông hội nầy
Nhằm cơ Thánh Đức ra đời
Có công thời đặng phước phần trời ban
Lưu danh ấn chứng công lao
Chứng tri công đức sắc phong bảng vàng
Uy Linh danh đức sáng ngời
Vinh quang dòng họ lẫy lừng công danh
Cháu con vinh hiển giàu sang
Mãn thân hồn được siêu sanh về trời
Thiên đàng cực lạc vãn hồi
Quê Tiên sống mãi vĩnh hằng an vui
Ý trời truyền báo ban ra
Khắp trong vũ trụ cõi âm địa cầu
Quỳ, Ma, Tiên, Phật, Thánh, Thần
Y theo truyền báo mệnh trời làm theo
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s