GIAN ÁC KHÔNG CÒN

Khốn nguy tràn ngập đất trời
Tiếng than tiếng oán khắp cùng nước non
Mỗi người mỗi ngọn đuốc soi
Cho tan bóng tối, cho tiêu ác tà
Mỗi người mỗi ánh sao trời
Sáng bừng công lý nước nhà Việt Nam.
yêu thương cứu lấy đau thương
Bừng lên khắp nẻo quê hương sơn hà
Cùng nhau soi sáng quê nhà
Cùng nhau dựng lại những gì đẹp xinh
Tuất, hợi, Thánh Đức phục sinh
Nước non Đại Việt bình minh lại về
Đêm dài gian ác không còn
An vui cuộc sống sang giàu văn minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————