CẢNH THẦN, TIÊN.

CẢNH THẦN, TIÊN.

Ánh lửa Lạc Hồng đã bừng lên
Phá tan tăm tối, quỉ, yêu, tinh
Làm cho non nước, bừng tỏa sáng
Văn minh no ấm, ánh bình minh
Dân giàu nước mạnh, niềm hạnh phúc
Tự do, dân chủ, sống bình yên
Việt Nam giờ đã mùa xuân mới
Ngập tràn hạnh phúc, cảnh Thần Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s