HẠI NHAU ĐƯỢC GÌ ?

HẠI NHAU ĐƯỢC GÌ ?

Sống vui sống khỏe sống lành
Còn hơn lao khổ, tranh giành hại nhau
Sống thiện là sống an vui
Sống không hại nước hại dân hại đời
Sống theo Quốc Tổ Vua Hùng.
Thương dân yêu nước xa lìa tà gian
Sống không lệ thuộc ngoại bang
Luôn là tự chủ nước non sơn hà
Trăm năm thoáng chốc trôi qua
Cuối cùng cũng phải lìa xa cõi trần
Luống công kiếp sống tranh giành
Của trần trả lại cho trần trắng tay
Trần gian cõi tạm trần gian
Đến đi, đi đến chung quy được gì ?
Sống vui sống khỏe sống lành
Còn hơn lao khổ tranh giành hại nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s