BỎ ĐI SAI LẦM

BỎ ĐI SAI LẦM

Xét trong thời thế hiện nay
Ai lo việc nấy, mấy ai vì người
Nhất là đất nước không màng
Tránh sao cho khỏi giặc Tàu chiếm xâm
Làm dân mà chẳng quan tâm
Nước non bỏ mặt hết mong yên bình
Làm dân phải biết chọn người
Có tài có đức điều hành nước non
Làm dân vô cảm cá nhân
Vùi chôn độc lập nát tan cửa nhà
Sai lầm vì bởi ơ thờ
Để cho ác quỉ nắm cầm quyền uy
Làm cho non nước, nước non
Rơi vào khốn khổ nát tan cơ đồ
Hãy theo ánh sáng Cội Nguồn
Xóa đi bao nỗi lạc đường lầm sai
Lá phiếu dân nắm trong tay
Chọn lầm ác bá ngục xây khắp cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s