PHẢI CHỌN ĐÚNG NGƯỜI

Dại chi mà chọn người nầy
Không thờ Quốc Tổ Cội Nguồn bỏ rơi
Hiếu trung nhân nghĩa còn đâu
Như chim trụi cánh, như cây trụi cành
Ngơ ngác lạc chốn đường trần
Chạy theo ngoại quốc sai lầm biết bao
Quốc Tổ không ngợi không ca
Ca người hàng xóm trí khôn không còn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Theo chi những kẻ không còn lương tâm
Chọn người trung hiếu, hiếu trung
Biết Nguồn biết Cội yêu thương giống nòi
Rạng danh con cháu Tiên Rồng
Vẻ vang truyền thống lẫy lừng trời mây
Bỏ Nguồn bỏ Cội Cha Ông
Tránh đâu cho khỏi chiến tranh tương tàn
Tôn thờ phải chọn đúng người
Việt Nam tỏa sáng muôn đời muôn năm
Tôn thờ nước lạ, người dưng
Hết mong độc lập bình yên nước nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–