XÂY ĐỜI MỚI-2

XÂY ĐỜI MỚI

Xây đời mới rất nhiều công việc
Kẻ dọn đường, người dẹp chông gai
Trảm yêu, trừ quỷ, diệt ma
Kẻ xây, người dựng, kẻ hô, người hào
Cuộc đổi mới, ôi nào xúm xít
Cứ trổ tài,đóng góp công lao
Mỗi người mỗi việc thi nhau
Xây thành đắp lũy ngày sau vững bền
Lời nói hay cũng cần cũng quý
Huống chi là truyền bá kinh thơ
Làm cho cuộc sống đổi thay
Văn minh, độc lập, vững yên trường tồn

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s