ĐẮP XÂY CƠ ĐỒ

ĐẮP XÂY CƠ ĐỒ

Theo Quốc Tổ, con đường vì nước
Nguyện hết lòng, góp sức chung tay
Rồng Tiên phất phới tung bay
Vẫy vùng ngang dọc đắp xây cơ đồ
Đường Nguồn Cội, thẳng đường bước tới
Vững tay chèo, lèo lái khéo khôn
Vượt qua dông bão, bão dông
Vượt qua tăm tối đến nơi an lành
Kim chỉ nam, Cội Nguồn Thiên Ý
Quyết xông pha, nối chí Vua Hùng
Làm nên cuộc sống lẫy lừng
Năm châu bốn biển sáng ngời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s