NƯỚC NON ĐUA

NƯỚC NON ĐUA

Mới đây đất nước vốn già nua
Giờ đã xuân xanh hết bốn mùa
Khắp chốn trời Nam người hớn hở
Nước non đổi mới nước non đua.
“Muốn đưa xã hội đi lên, không có con đường nào khác đó là con đường luôn luôn đổi mới đi lên. Đổi mới chính là quy luật tiên hóa của vũ trụ, nhưng sự tiến hóa ấy chính là con dao hai lưỡi: Thất bại và thành công, thiên đàng và địa ngục. Người sử dụng con dao hai lưỡi ấy phải hiểu quy luật tạo hóa: Gieo nhân gì gặt quả ấy”.
*********
Cao Đức Thắng.
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s