BẢO BỐI ÔNG CHA

BẢO BỐI ÔNG CHA

Đời vẫn đẹp khi còn nền Quốc Đạo
Nước nhà tan, khi Nguồn Cội không còn

Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm lệ thuộc dập vùi giặc Tây
Đời không Đạo khó nên việc lớn
Lúc dời non mỗi đứa mỗi nơi
Đứa thì Cáo nuốt Sói xơi
Đứa thì lặng hụp tả tơi dập bầm
Cây không Gốc lá cành tự héo
Lấy đâu ra đủ sức đối đầu
Phải đành nô lệ dập vùi
Chiến tranh loạn lạc tương tàn anh em
Nền truyền thống phải nên xây đắp
Phép linh thiêng bảo bối cha ông
Đạo, Đời là một tương thông
Giặc đâu chống nổi cháu con Tiên Rồng
Một sức mạnh, không gì ngăn nổi
Như sóng thần, thác đổ, cuồng phong
Người mưu kẻ dũng chung tay
Toàn dân kháng chiến khiếp kinh quân thù
Bàn tay thép dời non lấp biển
Xúm tay vào lật ngửa quân gian
Công, nông, trí thức, bán buôn
Vùng lên đạp đổ bất công phen nầy
Nước non ta lại đắp xây
Dân giàu nước mạnh tung bay sáng ngời
Bảo bối Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường thống nhất lẫy lừng năm châu
Quốc Đạo truyền thống Cha Ông
Đưa ta đến tận vinh quang lẫy lừng
*********
Cao Đức Thắng.
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s