CỦA CHUNG

CỦA CHUNG

Ngọt ngào như khúc dân ca
Non xanh nước biếc, mặn mà tình chung
Diệu hiền như ánh trăng đêm
Tràng đầy mà chẳng cho riêng người nào.
“Ngọn lửa hạnh phúc là do con người đốt lên có ý thức, đêm lại sự ấm áp cho cuộc sống. Bất kể là ở đâu cũng cần có ngọn lửa này, một ngọn lửa từ bi bát ái không thiên vị. Như hơi ấm mặt trời đêm về cho trái đất, không là của riêng ai, mà hơi ấm cũng không thiên vị ai. Bình đẳng”.
*********
Cao Đức Thắng.
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s