DÂN CA CỘI NGUỒN-6

DÂN CA CỘI NGUỒN

Hò hơ ơi hò
Ai đêm sông núi bán buôn
Bán dân Hồng Lạc bán nguồn tự do
Bán luôn Tiên Tổ cha ông
Cho đời thêm hận biết bao nỗi sầu
Hò hơ ơi hò
Sương rơi tuyết phủ cành dâu
Mây bay gió thổi đâu đâu cũng buồn
Buồn cho những kẻ bán buôn
Không chừa hài cốt Cội Nguồn ông cha
Hò hơ ơi hò
Trên non xuống tận biển sâu
Hồn thiêng sông núi giận sầu vì ai
Giận người quên lãng người khai
Hùng Vương Quốc Tổ đức tài xiết bao
Hò hơ ơi hò
Công lao người lắm công lao
Dựng xây non nước truyền trao đến giờ
Thiên liêng người vẫn đợi chờ
Những người trung hiếu tôn thờ Cha Ông
Hò hơ ơi hò
Được về thế giới quê hương
Thiên đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
Cán cân công lý trời dùng khó sai
Trời cao đất rộng vô cùng
Cây kim sợi chỉ khó mòng lọt qua
Hò hơ ơi hò
Hiếu trung bỏ mất đi toi
Linh hồn phải chịu đọa sa nghìn trùng
Kinh luân chỉ rõ con đường
Biết mà vẫn phạm thì liền họa tai
Hò hơ ơi hò
Lời kinh đã dạy khó sai
Ai tin sẽ đặng mắn may đời đời
Hồn thiêng sông núi phù trì
Anh linh Quốc Tổ trên đầu chở che
Hò hơ ơi hò.
Ai vì non nước quên mình
Vinh quang dòng họ rạng ngời tánh danh
Hò hơ ơi hò.
*********
Cao Đức Thắng
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s