NHỚ LẤY CÂU NẦY

NHỚ LẤY CÂU NẦY

Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Cội Nguồn chớ bỏ Vua Hùng chớ quên
Vì Nguồn vì Cội càng nên
Vì Ông Quốc Tổ càng xinh càng lành
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Rạng danh nước Việt lẫy lừng hiếu trung
Sá gì một lũ yêu tinh
Sá gì xâm lược ngoại xâm giặc Tàu
Còn Nguồn còn Cội xanh chồi
Tôn thờ Quốc Tổ đất trời bình yên
Dân giàu nước mạnh ấm no
Trường tồn bất diệt muôn năm trường tồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s