KHUYÊN AI-1

KHUYÊN AI

Khuyên ai cứ, ra công truyền giáo
Dẫu cho rằng, thịt nát xương tan
Kế thừa di chí Hùng Vương
Cứu nhân độ thế cùng nhau về trời
Giống Rồng Tiên, muôn đời bất diệt
Đến hôm nay, vực dậy đơm hoa
Bừng lên tỏa sáng hà sa
Đất trời Nam Việt vinh quang lẫy lừng
Hãy cùng nhau, đồng lòng chung bước
Trên con đường, truyền thống Ông Cha
Cùng nhau xây dựng nước non
Dân giàu nước mạnh an vui thái bình
Khuyên ai cứ, một lòng vì Cội
Vì nước non, tận tụy truyền kinh
Mở màng Thánh Đức thượng ngơn
Cho non nước Việt âu ca muôn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s