LÈO LÁI CON THUYỀN-2

LÈO LÁI CON THUYỀN

Vận nước vận non, lắm nỗi buồn
Dân tình khốn khổ, lệ tràn tuôn
Bởi quân xâm lược, đang gieo rét
Gieo mầm độc hại diệt quê hương
Hỡi triệu con tim, đang thổn thức
Đứng lên cứu lấy, cảnh tan thương
Lèo lái con thuyền, luôn đoàn kết
Vượt qua sóng gió đến bình yên

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s