LÈO LÁI CON THUYỀN
Vận nước vận non, lắm nỗi buồn
Dân tình khốn khổ, lệ tràn tuôn
Bởi quân xâm lược, đang gieo rét
Gieo mầm độc hại diệt quê hương
Hỡi triệu con tim, đang thổn thức
Đứng lên cứu lấy, cảnh tan thương
Lèo lái con thuyền, luôn đoàn kết
Vượt qua sóng gió đến bình yên

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–