NƯỚC VIỆT QUÊ TA

NƯỚC VIỆT QUÊ TA

Ai về Nước Việt quê ta
Có nền Văn Hiến có hoa Tiên Rồng
Cội Nguồn Đại Đạo con đường
Đẹp lành khúc hát Lạc Hồng vinh hoa
Ai về đất Mẹ Quê Hương
Thay da đổi thịt giàu lên từng ngày
Địa Long Nước Việt lạ lùng
Cong cong chữ S lẫy lừng năm châu
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Thắm tình đồng loại đắp xây Đồng Bào
Ngọt ngào thắm đượm ngọt ngào
Mưa Nguồn suối Cội hiệp hòa thương yêu
Việt Nam non nước địa linh
Giờ đây khởi sắc đắp xây son vàng
Tự do hạnh phúc mưu cầu
Nhân Quyền Dân Chủ sống đời tự do
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Đi trong nắng ấm mùa xuân đẹp lành
Chung nhau trên một con đường
Việt Nam Nguồn Cội sáng ngời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s