VĂN HÓA TRỜI CHO

VĂN HÓA TRỜI CHO

Tôi muốn đi tìm, những vần thơ
Mang đầy triết lý, những yêu thương
Nói về non nước, không lệ thuộc
Tự do , dân chủ , đẹp như mơ
Việt Nam tuy nhỏ, nhưng bất khuất
Đánh bại quân thù, giặc ra tro
Truyền Thống Anh Linh thời dựng nước
Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Trời cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s