CÒN ĐÂU YÊN LÀNH

CÒN ĐÂU YÊN LÀNH

Trên non thấp thoáng nàng tiên
Dưới hồ sen nở, cánh chim gọi đàn
Lòng nghe khúc nhạc yên bình
Nước non đẹp mãi, quê mình nước non
Nhưng rồi dông bão nỗi lên
Còn đâu đất mẹ quê hương yêu kiều
Chúng dân khốn khổ bao điều
Bấp bênh cuộc sống giặc Tàu lấn xâm
Tự do Dân Chủ còn đâu
Chỉ còn khốn khổ một bầu tối đen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s