CÁI VUI CHỢT ĐẾN-1

CÁI VUI CHỢT ĐẾN.

Nhìn đời tôi thấy vui vui
Nhất là những ánh ngàn sao hiện về
Đuốc Thần tỏa sáng sơn khê
Hào quang khắp nẻo tựu về nước non
Sao nào cũng đẹp lung linh
Đuốc nào cũng sáng tỏa lên ngời ngời
Đức tài, tài đức tuyệt vời
Phải chăng đất Việt đến hồi đổi thay
Rồng vàng đã hiện chân mây
Phụng Hoàng tung cánh đắp xây thái bình
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.
Niềm vui chợt đến trong tâm
Việt Nam đẹp mãi nước non quê nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s