HÃY SỐNG CHO ĐỜI

HÃY SỐNG CHO ĐỜI

Khắp nẻo đường trần, những ác gian
Gieo bao phiền lụy, khổ lầm than
Khổ dồn lên khổ, trong cuộc sống
Cho đời những bước họa đeo mang
Hãy lắng con tim, nghe mách bảo
Ác chi cho lắm, ác danh vang
Hãy sống cho đời và cho nước
Lưu danh thiện đức rạng cháu con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s