ĐẦY RẪY NGUY CƠ

ĐẦY RẪY NGUY CƠ

Nước non đầy rẫy, những nguy cơ
Phủ bóng ngoại xâm, lẫn mịt mờ
Khắp nẻo đường trần, độc gieo rét
Dân tình chỉ biết nín im rơ
Ôi quá thương đau, đường mất nước
Việt Nam nhận lãnh những xác xơ
Con cháu Tiên Rồng mau tỉnh giấc
Cứu lấy sơn hà, thoát họa tai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s