UY DANH MUÔN ĐỜI

UY DANH MUÔN ĐỜI

Cọp chết để da
Người ta thời để tiếng
Sống như gỗ đá sao ra con người
Hãy sống vì dân vì đời
Vì non vì nước sáng ngời thanh danh
Sống trong xã hội tối tăm
Gian tà , bạo ác lên ngôi cửa quyền
Biết bao khốn khổ dân tình
Nguy cơ mất nước giặc Tàu chiếm xâm
Hãy làm ngọn đuốc sáng soi
Cho non cho nước nở hoa thái bình
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn đen tối, tháng ngày tối đen
Tài phản biện góp phần công sức
Trổ trí nhân cứu nước cứu non
Những câu phản biện sáng soi
Tiêu tan bóng tối ác gian không còn
Những câu nói, vạch trần tội ác
Mỗi lời hay, triệt phá ngoại xâm
Làm cho non nước, nước non
Thái bình độc lập, muôn năm trường tồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Uy danh vạn cõi lẫy lừng năm châu
Cọp chết để lại bì da
Người mất để lại uy danh muôn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s