ÁC QUỶ

ÁC QUỶ

Ai đem non nước bán buôn
Trao tay cho giặc nát tan cơ đồ
Làm cho dân tộc tan tành
Không còn lối sống, khắp cùng họa tai
Nhìn Tây Tạng mà rơi nước mắt
Cảnh đọa đày, la lết còn chi
Việt Nam cũng sắp chí nguy
Nếu không đứng dậy chung tay giữ gìn
Thơ đã viết lệ tràn tuôn mãi
Xót tâm gan, đau khổ ngày đêm
Nước non sắp mất đi tiêu
Cháu con đày đọa, tương lai mịt mù
Việt Nam đã khổ lắm rồi
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu đau thương
Giờ đây còn mất một phen
Hỡi ai yêu nước yêu non quê nhà
Hỡi ai trung hiếu vẫn còn
Chung tay quyết giữ nước nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s