TRỚ TRÊU LẠ LÙNG.

TRỚ TRÊU LẠ LÙNG.

Dân quân đánh với Dân tình
Phe ta đánh với phe mình dậy non
Dùi cui xối xả tấn công
Dân tình hò hét tiến lên đạp nhầu
Gạch lia đá ném ào ào
chủ nghĩa xã hội tuyệt vời là đây
Đỉnh cao hổn độn đắp xây
Nước non một cảnh trớ trêu lạ lùng
Dân quân hổn chiến Dân Tình.
Phe ta đánh với phe mình dậy non
Ngắm nhìn lòng mãi thở than
Phải chăng đến lúc đổi thay thế thời
Chúng dân coi như kẻ thù
Quan quyền đến lúc tâm thần rồi sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s