CÓ MẤY AI-2

CÓ MẤY AI.

Những bậc anh hùng có mấy ai
Sống trong đen tối, buổi thời nay
Phản đối những gì, không chính đáng
Khí phách anh hùng quý hiếm thay
Phản biện trái sai, đầy trong sáng
Làm cho đất nước, rạng tương lai
Những người vì dân luôn vì nước
Những bậc anh hùng, có mấy ai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s