NỖI BUỒN-1

NỖI BUỒN.

Nghĩ buồn đất Mẹ Việt Nam.
Vì sao nên nỗi nát tan thế nầy
Ai gieo ra cảnh nầy đây
Làm cho nước Việt âm u khốn cùng
Gian nan khốn khổ mọi điều
Nơi đâu cũng gặp dân tình oán than
Giặc Tàu cướp phá tràn lan
Đất liền biển đảo thảm thê chẳng cùng
Núi sông ngấm lệ bạc màu
Ôi thôi đất Mẹ còn gì đớn đau
Oán hờn vút đến Trời Cao.
Nỗi buồn đất mẹ Việt Nam nỗi buồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s