CÒN ĐỌNG LẠI

CÒN ĐỌNG LẠI

Đâu phải là ai, cũng như tôi
Một nửa là yêu, nửa buông xuôi
Những phút thả hồn, vào đâu đó
Để hồn hòa nhập, cảnh nổi trôi
Chỉ một tình yêu, còn đọng lại
Tình yêu non nước, chỉ thế thôi
Tình yêu giải thoát, niềm u tối
Đường về thiên giới, chẳng xa xôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s