KHÔNG CÓ GÌ HƠN

KHÔNG CÓ GÌ HƠN

Không có gì hơn, sống tự do
Thái bình độc lập, cảnh ấm no
Công bằng, bình đẳng, trong cuộc sống
Sống theo ý muốn, dứt xin cho
Thiên đàng cuộc sống, là như thế
Mái nhà Hiến Pháp, hết âu lo
Chung hưởng thái bình, chung đạo pháp
Xuân non, xuân nước, xuân đầy hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s