NHÌN LẠI

NHÌN LẠI

Trải qua bao cuộc chính quyền, Triều đại nào cũng bỏ rơi Quốc Tổ. Bằng chứng có triều đại nào, tôn thờ Quốc Tổ trong triều đình để cho Vương Quan đảnh lể hằng ngày, mà chỉ tôn thờ dòng họ non sông là của Họ Đinh, Họ Lê, Họ Lý, Họ Trần, Họ Lê. Cũng không có chế độ nào tôn thờ Quốc Tổ trong các cơ quan nhà nước. Biết rằng Quốc Tổ là người khai sinh ra dân tộc Văn Lang, nay là dân tộc Việt Nam.

Điều đáng buồn tìm kiếm những câu thơ ca ngợi công lao về Quốc Tổ quả thật hiếm hoi. Ca ngợi chế độ thì nhiều, sự tôn thờ Quốc Tổ chỉ là cho có lệ.
sự bỏ Nguồn bỏ Cội như vậy làm sao tránh khỏi nồi da xáo thịt anh em tương tàn dẫn đến nô lệ ngoại bang, nhất là đói nghèo lạc hậu núi thù biển hận. Biến dân tộc Việt Nam đi vào tan đàn xẻ nghé.
Hậu quả là giặc Tàu xâm lấn cõi bờ, chiếm lần biển đảo. chúng ngạo nghễ trong đất liền khi bước chân đến nước Việt Nam.
Cái sai là bỏ Cội lạc Nguồn, mỗi trường phái, mỗi tổ chức chí hướng khác nhau, dẫn đến chống bán lẫn nhau. chém giết lẫn nhau không thể nào đoàn kết được. Hậu quả thảm hại vẫn là con cháu chúng ta, cũng như nhiều đời sau tiếp tục trên con đường thù hận.
Sự khác máu đã ăn sâu vào bản chất con người, không kể gì tình đồng loại nghĩa đồng bào, tàn sát không thương tiếc. hãy nhìn lại mình xem có thật sự vì non vì nước không. Nếu thật sự vì dân tộc nầy thời phải hết lòng Trung Hiếu đối với Quốc Tổ. Tôn thờ Quốc Tổ, Đi theo chí nguyện Quốc Tổ, tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước giữ nước Cha Ông.
Thời đại văn minh chúng ta không nên đi theo vết xe đổ của những triều đại, cũng như các chế độ đã qua. Mà phải tôn thờ Quốc Tổ trong các cơ quan nhà nước. Vì chúng ta là thế hệ kế thừa những gì Cha Ông để lại, không tôn thờ Ông Cha thời tôn thờ ai ?
Các Vua Hùng Có Công Dựng Nước, Thế Hệ Cháu Con Chúng Ta, Tiếp Nối Kế Thừa Giữ Nước, đó là trách nhiệm và bổn phận Công Dân Nước Việt, con Cháu Tiên Rồng Việt Nam.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s