KHÔNG LÙI MỘT BƯỚC

KHÔNG LÙI MỘT BƯỚC

Đường còn mất, không hề nghĩ tới
Tử cùng sanh, vững chí vượt qua
Dọc ngang, ngang dọc xông pha
Theo chân Quốc Tổ sợ chi chẳng sờn

Chết đi thời được về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui

Đường cứu nước không lui một bước
Đường vì dân, mãi tiến không lùi
Hết lòng vì nước vì nhà
Sống theo chân lý không gì đổi thay
Làm cho đất nước Việt Nam
Hào hùng rực rỡ vinh quang lẫy lừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s