GIÁC NGỘ

GIÁC NGỘ

Những ai cảm thấy, cùng một dân tộc mà tàn sát lẫn nhau là vô nghĩa. Nhất là cùng chung con cháu Tiên Rồng đồng bào Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là để yên cho kẻ bán nước, chôn vùi truyền thống Ông Cha. Những ai yêu Nguồn Cội . Thời quyết không để mất một tất đất. Vì mất một tất đất là có tội với tiền nhân Ông Cha.
Sự tàn sát lẫn nhau chỉ vì bè đảng, chỉ vì Tôn Giáo, Đạo Giáo. là sự tàn sát vô nghĩa. Không đem lại sự trường tồn cho dân tộc. Mà chỉ đem lại những đau thương của sự nồi da nấu thịt. con cháu Tiên Rồng tàn sát lẫn nhau. Cái lợi đâu không thấy mà chỉ thấy tan nhà nát cửa khốn khổ vì chiến tranh
Hãy làm lại cuộc đời không có gì là muôn năm. chỉ có truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước, nền Văn Hiến hào hùng dân tộc, con cháu Tiên Rồng cũng như non sông tổ quốc là muôn năm mà thôi.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s