KHÁT KHAO

Thế thời tràn ngập cảnh buồn hiu
Tương lai mờ mịt, chẳng thấy đâu
Dẫy đầy tai nạn, cùng khốn khó
Khắp cùng cáo, sói, lẫn hùm, beo
Cảnh ngộ nước non, niềm bế tắc
Nghĩa nhân xuống cấp, đức càng teo
Khát khao được nhìn tia ánh sáng
Cho đời nhìn thấy, để mà theo
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————-