KHÁT KHAO

KHÁT KHAO

Thế thời tràn ngập cảnh buồn hiu
Tương lai mờ mịt, chẳng thấy đâu
Dẫy đầy tai nạn, cùng khốn khó
Khắp cùng cáo, sói, lẫn hùm, beo
Cảnh ngộ nước non, niềm bế tắc
Nghĩa nhân xuống cấp, đức càng teo
Khát khao được nhìn tia ánh sáng
Cho đời nhìn thấy, để mà theo
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s