HÃY NẮM LẤY GƯƠM THIÊN VĂN HÓA CỘI NGUỒN MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI QUÂN XÂM LƯỢC.

HÃY NẮM LẤY GƯƠM THIÊN VĂN HÓA CỘI NGUỒN
MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI QUÂN XÂM LƯỢC.

Trước sự biến động chính trị toàn cầu, cũng như Trung Cộng quyết tâm thôn tính Việt Nam chúng ta. Bằng mọi âm mưu thủ đoạn trăm phương nghìn kế, Từ ngoại giao, thuê đất, đầu độc, du nhập, giao thương, phá hoại kinh tế. Trên mọi hình thức, dần dần khống chế nuốt trọn Việt Nam.
Không phải mới bây giờ Trung Cộng mới có dã tâm thôn tính nước Việt Nam, mà đã từ lâu lúc nào cũng muốn nuốt trọn Việt Nam. Nhưng giai đoạn hiện nay là giai đoạn quyết liệt nhất. Giai đoạn xóa hẳn đất nước Việt Nam, Thành thuộc địa Trung Cộng.
– Đứng trước đất nước lâm nguy, và cấp bách như hiện nay. Toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Trong nước cũng như ngoài nước, Phải cấp tốc làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Phát động lòng yêu nước. Nắm vững bảy gươm thiên trấn quốc. Vung lên chém thẳng về phương Bắc nhất là phiên dịch ra tiếng Trung Quốc truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn sang Trung Quốc đến tận tay người dân Trung Quốc, tức thời những cuộc cách mạng lớn xảy ra làm tan rã Chế Độ độc tài độc trị. Chiến thắng trên đất nước của họ. Sau đây là 7 gươm thiên trấn quốc.
1- Long Hoa Thiên Tạng, 2- Long Hoa Pháp Tạng, 3- Long Hoa Mật Tạng, 4- Sau thời Hậu Đế, 5- Long Hoa Đại Cương, 6- Nhân Luân Hiếu Nghĩa, 7- Long Hoa Luật Tạng. và còn nhiều bộ Kinh Văn, Kinh Thơ khác nữa. Như Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Long Hoa Thị Tập Thời Đại, Long Hoa Thi Tập Hữu Ích. Long Hoa Lược Truyện. Văn Lang chiến sự 1, Văn Lang chiến sự 2, Văn Lang chiến sự 3, Văn Lang chiến sự 4. Nói chung những bộ kinh nói trên chính là gươm thiên trấn quốc. Hay còn gọi là Quốc Bảo Chân Kinh. Từ đội quân máy móc Goole Facebook phát lên, tấn công về Phương Bắc xây chuyển Trung Cộng, nhờ vào sự nhiệm mầu của kinh xâm nhập vào linh hồn người dân Trung Quốc. Dân chúng Trung Cộng nổi lên xóa sổ chế độ bành trướng độc tài tàn ác như nước vỡ bờ. Việt Nam có cơ hội chuyển đổi thuận lợi liên kết với các nước tư bản trong đó có Mỹ vững yên như bàn thạch.
– Trước họa xâm lăng nguy cơ mất nước, buộc dân tộc Việt Nam phải ra tay theo sự hướng dẫn Anh Linh Quốc Tổ. Theo Thiên Ý Vũ Trụ chuyển xây cuộc thế từ lệ thuộc thành chủ động tấn công. Hồn Thiên Dân Tộc năm nghìn năm, hiệp theo khí thiên sông núi phù trì chở che. cho sự một còn một mất với quân thù xâm lược.
– Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng hãy nắm lấy gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn mà đánh. Chuyển xây tình thế bằng hành động cụ thể cứu nguy đất nước. Nhất định không để mất nước, nhất định không làm nô lệ, Cái gốc khốn khổ Việt Nam tất cả là do mưu đồ chiếm lấy Việt Nam củaTàu. Văn Hóa Cội Nguồn chính là Chủ Nghĩa Đại Đồng Tự Do Nhân Quyền,Dân Chủ văn minh đỉnh cao nhân loại. Khi đã vung lên chém tới nhất định phá tan xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Gươm thiên đã có thời cơ đã đến, chỉ cần quyết tâm là đánh bại quân thù xâm lược. Bằng thứ vũ khí vô cùng lợi hại Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Nhân Chủ. Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do. Khắc tinh của Thể Chế độc tài độc trị.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s