DẬY ĐI THỨC DẬY.

DẬY ĐI THỨC DẬY.

Tiếng gà rộn rã non sông
Ó o thức dậy mà theo Vua Hùng.
Tiếng gà kêu hỡi dân tình
Hãy theo tiếng gọi Tiên Rồng mà đi
Ó o ngủ nữa mà chi
Ngoại xâm, xâm chiếm biên cương cõi bờ
Ó o Đại Việt hào hùng
Đã từng đánh bại bao lần ngoại xâm
Rộn ràng gà đã gáy lên
Dậy đi thức dậy chung tay diệt thù
Nước non, non nước đang chờ
Bình minh cũng đã hừng hừng dậy đi
Dậy đi nầy hỡi dậy đi
Đánh tan xâm lược cứu nguy nước nhà
Cùng nhau giữ lấy sơn hà
Cùng nhau quét sạch gian tà mị dân
Mất còn nào có sá chi
Vì non, vì nước, vì dân, vì đời
Vì cháu con, vì độc lập, vì sống còn
Chung nhau quyết tử, chung là quyết tâm
Đứng lên nầy hỡi đứng lên
Việt Nam đất mẹ ghi tên bảng vàng
Tiếng gà đã gáy rộn ràng
Hỡi mau thức dậy lên đường chung tay
Phen nầy quét sạch ngoại xâm
Không còn một móng tiêu tan giặc thù
Việt Nam an lạc thái bình
An vui hạnh phúc sang giàu ấm no
***
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s