CUỘC HỀ ẢO MỘNG

CUỘC HỀ ẢO MỘNG

Ôi cuộc sống luôn mãi là lận đận
Kiếp hồng trần, luôn bận bịu theo chân
Đường sóng gió, cảnh ba chìm bảy nổi
Như bọt bèo, vô định mãi lênh đênh
Nay giác ngộ, trở về nơi Nguồn Cội
Liền thấy lòng, như tỏa sáng bừng lên
Nhìn thấy đời, như cuộc hề ảo mộng
Tựa khói mây, cảnh tan hợp, hợp tan
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s