XUÂN ĐÃ PHƠI MÀU-1

XUÂN ĐÃ PHƠI MÀU.

Nước non, non nước, nước non
Tự Do, Dân Chủ chuyển sang yên bình
Xuân đời trải sắc phơi màu
Chúng dân cuộc sống sang giàu ấm no
Sống đời cuộc sống văn minh
Làm ăn quan hệ khắp trên địa cầu
Lẫy lừng cũng đã lên hồn
Ấm no cũng đã trổ nguồn an vui
Theo Trời, Trời đãi Trời Cho
Theo Ông Quốc Tổ hết lo đói nghèo
Đường mây xa tít chân trời
Cho người trần thế lên thời đèo mây
Việt Nam con cháu Rồng Tiên.
Áo dài chiếc nón làm duyên với đời
Việt Nam cũng đã lên màu
Xuân non, xuân nước, xuân đời, trường xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s